Lespakket Verduurzaam je schoolplein – Klimaatadaptatie

Dijken, duinen, windmolens, woonboten. Al eeuwenlang passen mensen hun leefomgeving aan om te kunnen omgaan met het weer en de natuur. Door de klimaatverandering moeten we rekening houden met extremer weer: hogere temperaturen, zwaardere regenbuien, langere perioden van droogte. In deze lessenserie onderzoeken leerlingen hoe we onze leefomgeving op een duurzame manier kunnen aanpassen om hier goed mee om te gaan. Wat gaan de leerlingen doen?

De uitdaging is: bereid je schoolplein op een duurzame manier voor op de toekomst. 

De leerlingen beginnen met een onderzoek of het huidige schoolplein goed is voorbereid op de verwachte klimaatverandering en of het voldoet aan hun eigen wensen. Ze krijgen deelopdrachten over waterbeheer (bijv. wadi’s, reservoirs), temperatuurbeheersing (bijv. tegelwippen, groene schooldaken), biodiversiteit (bijv. geveltuinen, tiny woods) en energie (bijv. zonnepanelen, windmolens).

Met deze informatie gaan ze in groepjes een deel van de buitenruimte herontwerpen. De ontwerpen werken ze uit in een maquette die ze aan de klas presenteren.

Met het lespakket trainen de leerlingen belangrijke vaardigheden als systeemdenken, verbeeldingskracht, innovatief vermogen, creativiteit, samenwerken, vormgeven en presenteren.

maquette duurzaam schoolplein

Lesuren

De lessenserie kan worden gegeven in 6-8 lesuren of een projectdag.

Doelgroep

Dit lespakket is ontworpen voor de leerjaren 1 en 2 VMBO. De opdrachten sluiten goed aan bij de vakken aardrijkskunde, biologie, techniek en het kunstvak beeldend.

Inzet school

De lessen worden gegeven door de eigen vakdocenten. Zij worden hiervoor getraind tijdens een drie uur durende nascholing in (naar keuze) systeemdenken of challenge based learning.

Elke docent ontvangt een docentenhandleiding, lesplannen en werkbladen. De ondersteuning kan worden uitgebreid met enkele gastlessen. Hierna zijn de vakdocenten in staat om zelfstandig de lessenserie te geven.

Uiteraard is het waardevol als de schoolleiding bereid is om enkele suggesties in de praktijk uit te voeren.

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, jongeren en toekomst.

_____________________________________________________________________________________

Nascholing

Bij dit lesprogramma past een training systeemdenken of challenge based learning. De training duurt 3 uur.

Deze nascholing wordt op de eigen school gegeven door trainers van Stichting Technotrend en de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs.

Interesse?

Wil je dit lespakket met jouw klas gaan uitvoeren? Heb je nog vragen? Neem contact op met het team VMBO/onderbouw VO via vmbo@stichtingtechnotrend.nl.

Meer weten over Lespakket Verduurzaam je schoolplein – Klimaatadaptatie ? Neem contact op!

Neem contact op