Leaphy Flitz

In een wereld waar technologie en klimaat snel veranderen, speelt onderwijs een belangrijke rol. Wij geloven dat deze elkaar kunnen versterken en helpen in het vinden van innovatieve oplossingen voor de toekomst. Daarom moeten robotica en techniek toegankelijk zijn voor iedere leerling, op een duurzame manier. Hierin voorziet ons lespakket Leaphy Flitz met de leuke programmeerbare robotwagentjes met dezelfde naam.

Wat houdt dit lespakket in?

  • Ontdekkend leren met techniek en programmeren met robot Leaphy Flitz.
  • Ga zelfstandig of klassikaal aan de slag met het werkboekje en bijbehorende instructiefilmpjes en werkbladen.  
  • Actueel lesmateriaal door linkjes naar de website met de laatste digitale ontwikkelingen.
  • Grote inzetbaarheid: niet alleen voor robotica, maar elk vak binnen jullie curriculum!

Wat gaan de leerlingen doen?

De leerlingen leren door middel van opdrachten en oefeningen hoe ze hun omgeving kunnen verkennen samen met de onderwijsrobot Flitz. Spelenderwijs leren ze over het ontdekken van een nieuwe wereld, het verwelkomen van ‘een nieuwe klasgenoot’ en het combineren van talenten en verschillende achtergronden om tot iets nieuws te komen. Naast het werken met Flitz voeren de leerlingen interactieve opdrachten uit waarin ze als echte onderzoekers op pad gaan.

Passend in curriculum

Leaphy Flitz helpt leerlingen met de thema’s duurzaamheid, robotica en burgerschap. Zo past het binnen het curriculum en is perfect voor wereldoriëntatie in het basisonderwijs. Met wereldoriëntatie bedoelen we alle vakken die gaan over mens en maatschappij, natuur en maatschappij, en burgerschap. Het lesmateriaal sluit aan op de relevantie SLO-kerndoelen waarbij we ook rekening houden met de toekomstige SLO-kerndoelen digitale geletterdheid.

illustratie Leaphy

Doelgroep

De Leaphy Flitz en het bijbehorende werkboekje Wereldmakers is bedoeld voor de groepen 6-8 van de basisschool, of iedereen die voor het eerst kennis wil maken met robotica.

Opties

Vanaf schooljaar 2024-2025 bieden we dit lespakket in verschillende vormen aan.

  1. Kennismaken met Leaphy Flitz
  2. Basis+
  3. Online Basis
  4. Online Basis+
  5. Instappakket

De inhoud van deze opties komt in augustus 2024 op de website. 

Je kunt natuurlijk ook zelf al een of meer Leaphy Flitzen aanschaffen op de website van Leaphy.

_____________________________________________________________________________________

Nascholing

Vanaf augustus is ook de docententraining ‘Duurzame robotica’ beschikbaar.

Belangstelling voor deze nascholing? Nog vragen? Neem contact op met het team van Primair Onderwijs via po@stichtingtechnotrend.nl.

Belangstelling?

Wil je dit lespakket ook aan jouw leerlingen aanbieden? Heb je nog vragen? Neem contact op met het team Primair Onderwijs via po@stichtingtechnotrend.nl.

Meer weten over Leaphy Flitz ? Neem contact op!

Neem contact op