Repair Café

Een Repair Café is een gratis toegankelijke bijeenkomst die draait om het (samen) repareren van apparaten en andere spullen, georganiseerd op buurtniveau. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee, in het Repair Café gaan ze samen met de lokale deskundigen aan de slag. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om zo veel mogelijke reparaties uit te voeren.

Nederlanders gooien ontzettend veel spullen weg, terwijl veel ervan gerepareerd zou kunnen worden. Dit project hoopt daarom bij te dragen aan het verkleinen van de afvalberg, minder consumeren en daardoor een lagere impact op het milieu en de portemonnee, het behouden van kennis over repareren en het versterken van de sociale cohesie in de wijk. Het initiatief levert ook een bijdrage aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor werkzoekenden in de wijk.

jongeren in het repair café

Hoe krijgt het repair café vorm?

Een locatie zoals een buurt- of wijkcentrum organiseert regelmatig een repair café bijeenkomst. Tijdens de opstartfase is dat bijvoorbeeld een maandelijkse bijeenkomst. In het repair café kunnen mensen tegen materiaalkosten en een vrijwillige eigen bijdrage hun spullen laten maken.
Stichting Technotrend zorgt voor bekendmaking en extra deelnemers via basisscholen. Via activiteiten op de scholen worden leerlingen en ouders geïnformeerd over het repair café. Het project levert tevens een bijdrage aan de invulling van het onderwijs m.b.t. burgerschap, techniek, afval en hergebruik.
Op zeker moment wordt het repair café geëvalueerd en zo mogelijk opgeschaald.

Belangstelling?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier!

Meer weten over de Repair Café ? Neem contact op!

Neem contact op