Lespakket Circular Skills in opleidingen MBO-mode

Stichting Technotrend heeft samen met de Nederlandse academie voor duurzaam onderwijs (NADO) in het project Circular skills in het mbo- mode en textiel een lespakket ontwikkeld voor studenten van MBO-niveaus 2, 3 en 4 van de mode-opleidingen van ROCvA in Amsterdam en Hilversum. De lesmethode bestaat uit circa 8 lesweken van twee (les-)uren per week. De studenten krijgen lessen op school, challenges vanuit het bedrijfsleven die op school worden uitgewerkt en een grote overkoepelende eindopdracht waarin ze met de materie aan de slag gaan en een duurzaam kledingstuk gaan ontwerpen. In het najaar van 2021 wordt een pilot uitgevoerd op de mode-opleidingen van het ROC van Amsterdam en Hilversum met 6 klassen (+/- 168 studenten).

Dit Circular Skills project leert studenten kritisch te kijken naar alle aspecten van de productieketen van kleding en textiel. Daarnaast wordt er gekeken naar welke vaardigheden (circulaire skills) van belang zijn voor de mode-industrie en op welke manieren er duurzaam gehandeld kan worden. Door middel van challenges en best practices vanuit bedrijven krijgen de studenten inzicht in het werkveld en worden ze gemotiveerd om aan de slag te gaan met duurzame vraagstukken. Onderwerpen die tijdens dit project aan bod komen zijn onder andere: de impact van de kledingindustrie op het milieu, op de leef- en werkomstandigheden van werkers in lagelonenlanden, de rol van de consument en de rol van de producent in het hele plaatje. Aan de hand van de 5 goods van 'Fashion for Good' wordt de problematiek binnen de mode-industrie aan de kaak gesteld, maar worden ook de oplossingen en duurzame alternatieven belicht. Het doel is om niet alleen de problematiek te behandelen maar ook de blik te verleggen naar inspirerende voorbeelden en voorlopers van hoe het anders zou kunnen.

Resultaat

Het opgeleverde product is een docentenhandleiding, of beter nog: handreiking. De handreiking geeft een kader en er is ondersteunend materiaal beschikbaar onder meer als powerpoint-presentaties. Daarmee houdt de docent altijd de mogelijkheid om aanpassingen te doen naar het eigen vak of de eigen lesstijl!

Iets voor jouw school?

Het lesprogramma draagt bij aan circular thinking, design thinking, algemene duurzaamheidsprincipes en duurzaamheid en circulariteit in de mode.

Lijkt dit lesprogramma je ook interessant voor jouw school? Neem contact met ons op via onderstaand formulier!

Leren voor Morgen: Circular skills in het beroepsonderwijs

Deze pilot maakt onderdeel uit van het Circular Skills programma van de coöperatie Leren voor Morgen. In het Circular Skills programma werken leden van de coöperatie samen aan het inventariseren en structureel verankeren van vaardigheden voor een circulaire economie in het beroepsonderwijs. Via dit project gebeurt dat bij mode-opleidingen in het MBO-onderwijs.

rek met ecologische kleding

Neem contact op