Werken aan de energietransitie, Spaarne College, Haarlem

Werken aan de energietransitie is een oriënterend techniekprogramma over de energietransitie voor alle leerlingen VMBO-2 Basis, Kader, GL en TL van het Spaarne College in Haarlem. Het programma is ontwikkeld door Stichting Technotrend in samenwerking met Sterk TechniekOnderwijs (STO). Het wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2022.

De lessen zijn praktisch en hebben een flink 'doe-gehalte'. De leerlingen gaan in een periode van 5 tot 6 weken ca. 2 uur per week op een leuke, praktische en uitdagende manier aan de slag met lessen op school, thuisopdrachten en excursies. Acht klassen (+/- 200 leerlingen) nemen deel aan dit programma, dat aansluit bij de NASK-vakken (scheikunde, natuurkunde).

Bedrijven betrokken

Bij de uitvoering van het programma worden bedrijven in energietransitie betrokken voor de inbreng van praktische opdrachten, challenges en excursies. Ook het bedrijvennetwerk van STO (bijvoorbeeld Alliander, ENGIE, Installatie Werk Noord-Holland) en bouwpartijen, isolatiebedrijven, installateurs en laadpalenmonteurs worden betrokken.

Inhoud programma

Het programma geeft de leerlingen een inkijk in de inhoud van energietransitie en bijbehorende beroepsprofielen. Als context voor deze oriëntatie is gekozen voor de transities naar een Duurzaam Haarlem en daarbinnen specifiek de energietransitie in de stad. Deze focus heeft tevens als doel dat het lesprogramma interessant, herkenbaar en leerzaam is voor alle leerlingen, inclusief leerlingen met geringe interesse in technische studies en beroepen. Door deze techniek in het onderwijs te integreren en vanuit nieuwsgierigheid en verwondering les te geven, stimuleren we interesse van leerlingen in duurzame technieken. Energieneutraal bouwen, gasvrije woningen, en toepassingen van duurzame energie hebben gevolgen voor de bouwers, timmermensen en installateurs die momenteel opgeleid moeten worden. In het lesprogramma bieden we leerlingen actuele kennis en praktijkervaring vanuit bedrijven en projecten. De leerlingen krijgen niet alleen inzicht in de energietransitie en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn, maar ontdekken tevens hun eigen talenten.

Dit programma is onderdeel van een groter kader van activiteiten die als doel hebben om leerlingen op te leiden in technische richtingen en dit onderwijs beter en actueler te maken. Het programma besteedt ook aandacht aan loopbaanmogelijkheden voor meisjes.

Het programma is inzetbaar of overdraagbaar op andere vmbo-scholen in regio IJmond/Zuid Kennemerland.

Sterk TechniekOnderwijs (STO)

Het programma is een Haarlemse versie van de Techcarrousel Energietransitie Amsterdam die Stichting Technotrend eerder samen met STO heeft uitgevoerd. De doelstelling van STO is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs op het VMBO. In verschillende regio’s werken scholen en het bedrijfsleven samen om dit te realiseren. Inzet is leerlingen in aanraking te brengen met het werkveld van techniek, ze bewustmaken van carrièremogelijkheden in (nieuwe) technische beroepen en ze interesseren voor technische vervolgopleidingen. Technisch inzicht, een oplossingsgerichte houding en een innovatieve opleiding zijn ook nodig voor de energietransitie waarin een groeiende vraag is naar gekwalificeerd personeel. Een duurzame samenleving en goed techniekonderwijs zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

logo STO IJmond  logo gemeente Haarlem

kinderen bij zonnepanelen

Neem contact op