Welke leerlingen gaan escape rooms bouwen?

In het voorjaar van 2021 hebben leerlingen van X11 en het Globe College circulaire escaperooms gebouwd. De opdracht binnen het vak Technologie & Toepassing kwam van circulair werkende organisaties zoals ANNE en Castellum Hoge Woerd.

Circulair?

Circulair werken is een manier van werken waarbij weinig nieuwe grondstoffen worden gebruikt en zo weinig mogelijk afval creëert. In de bouw betekent het bijvoorbeeld dat een gebouw zo wordt ontworpen en gebouwd dat het na het einde van de nuttige gebruikstijd weer uit elkaar gehaald kan worden, zodat je de materialen opnieuw kan gebruiken. Circulair, remontabel en modulair bouwen zijn termen die je steeds vaker hoort.

Win-win voor scholen en bedrijven

De ontwikkeling naar zo’n circulaire economie gaat snel. Hoe neem je leerlingen daarin mee? Het maken van escaperooms biedt een interessante win-win kans. Circulaire organisaties als ANNE en Castellum Hoge Woerd willen hun bezoekers en klanten graag vertellen wat er allemaal circulair is in hun gebouw en waarom ze dat belangrijk vinden.

In het gebouw van ANNE bijvoorbeeld zijn er in constructie en inrichting circa 80 circulaire items. Castellum Hoge Woerd is gebouwd op een unieke locatie. In de grond zitten resten van een 2000 jaar oud Romeins kasteel. Hierdoor was er creativiteit nodig bij de fundering. Het gebouw is gebouwd met een bijzondere techniek op funderingsplaten die na de afbraak kunnen worden hergebruikt. Ook de onbehandelde houten gevelbekleding kan worden hergebruikt.

Een escaperoom is een origineel communicatiemiddel om deze aspecten uit te leggen. Leerlingen kunnen zo’n escaperoom gaan maken. Deze originele werkvorm daagt leerlingen uit in hun creativiteit. Denny van Beusichem, techniekdocent van het Globe, licht toe:
“We proberen een programma aan te bieden waarmee leerlingen met lol en plezier zo’n vak door kunnen komen. Want pure intrinsieke motivatie is gewoon minder aanwezig, dus het mag best leuk zijn om te doen.

Het maken van een escaperoom

Een escaperoom is voor te stellen als een serie achter elkaar geschakelde raadsels. Het maken van ervan verloopt in stapjes. Eerst spelen de leerlingen zelf een introductie escaperoom zodat alle leerlingen met dezelfde kennis over escaperoooms kunnen starten. Bij het maken kan de school begeleiding inschakelen van bijvoorbeeld Gameknights, een organisatie die veel ervaring heeft in het maken van escaperooms met leerlingen. Voor de materialen is niet veel nodig. De leerlingen van het Globe College hebben daarvoor materiaal gezocht in een kringloopwinkel.

Met steun van STO Utrecht zijn voorafgaand aan het project korte professionele filmpjes gemaakt over de verschillende circulaire organisaties in Utrecht, zodat leerlingen een beeld krijgen van de organisaties waarvoor ze een escape room gaan bouwen. Soms is het zelfs mogelijk om de locatie te bezoeken.

Auke Hehenkamp, techniekdocent op X11: “Het bezoek aan Castellum Hoge Woerd werd in ieder geval als leerzaam ervaren. Zoiets helpt leerlingen echt bij het vormen van een plaatje en in het verdere proces”.

Netwerkvorming

De escaperoom van de Globeleerlingen kan op 9 juli 2021 op het Neude in Utrecht door iedereen worden gespeeld! Dit aanbod is een onderdeel van de Duurzame Week - dit jaar een Duurzaam Weekend - die van 9 - 11 juli in Utrecht wordt gehouden.

Behalve ANNE en Castellum zijn het Hof van Cartesius, Metaalkathedraal en The Green House vernieuwende circulaire organisaties in Utrecht die willen bijdragen aan het onderwijs en/of die opdrachtgever willen zijn voor een eigen escaperoom. Zo zijn er ook na de zomer weer kansen om aan de slag te gaan met nieuwe circulaire escaperooms of met verdere uitwerkingen van de escaperooms die nu gemaakt zijn.

Stichting Technotrend heeft dit onderwijsprogramma opgezet met het Globe College en X11. ANNE en Technotrend hebben samen initiatief genomen om met de circulaire partijen te onderzoeken hoe deze nog meer een netwerk kunnen vormen en hoe rond circulariteit en duurzaamheid in het onderwijs verder kan worden samengewerkt. Dat hierin de leerlingen een uitdagende rol krijgen, staat natuurlijk centraal.

Meedoen?

Heeft uw bedrijf of school interesse om zelf met leerlingen een escaperoomproject op te pakken? Neem contact op met Stichting Technotrend: geertjan.aleven@stichtingtechnotrend.nl of patrick.vanderhofstad@stichtingtechnotrend.nl

kettingkist

Neem contact op