Welke drie VMBO-scholen willen Circular Skills ontwikkelen?

Voor het project Circular Skills voor het VMBO willen we graag samenwerken met 3 VMBO-scholen in de regio Utrecht-Amersfoort.

Beroepsvaardigheden als sleutelen aan elektrische auto’s en het installeren van zonnepanelen, laadpalen, slimme meters en warmtepompen komen in het VMBO nog niet veelvuldig voor in het curriculum. Op het vlak van circular skills is nog veel minder duidelijk over de toekomstige beroepen en de benodigde vaardigheden, zeker voor VMBO-leerlingen. Toch zullen deze vaardigheden in hun beroepstoekomst vrijwel zeker overheersend worden.

Om dit relevante onderwerp in het VMBO te gaan inpassen, zal nog meer moeten worden geëxperimenteerd dan bij de opleiding voor beroepen in de energietransitie. In het project gaan we met scholen en bedrijven circular skills ontwikkelen en onderzoeken hoe ze praktisch kunnen worden ingepast en uitgevoerd binnen de eisen en randvoorwaarden van het curriculum. De scholen zullen kunnen samenwerken met bedrijven die bezig zijn met circulair ondernemen.

Stichting Technotrend zoekt voor dit project drie VMBO-scholen die hiermee aan de slag willen.

Belangstelling?

Het project wordt uitgevoerd van april 2020 t/m april 2021. Drie VMBO-scholen uit de provincie Utrecht kunnen met enkele klassen B/K en/of T, leerjaren 2 - 4, aan dit experimentele project meedoen. We nodigen docenten en leidinggevenden die belangstelling hebben van harte uit om zich aan te melden.

Meer informatie en/of aanmelding kan via het formulier onder deze pagina of met een e-mail naar

Patrick van der Hofstad, directeur Stichting Technotrend, patrick.vanderhofstad@stichtingtechnotrend.nl

circulaire producten

Neem contact op