Programma Aardgasvrije wijken (PO)

Dit lesprogramma is speciaal ontwikkeld voor wijken waarin de energietransitie volop gaande is en de woningen zullen worden losgekoppeld van het aardgasnet. Van aardgas overstappen op schone energie brengt vele veranderingen met zich mee. Door dit lesprogramma worden ook de jongste bewoners uit de wijk meegenomen in de energietransitie.

Meer weten over de Programma Aardgasvrije wijken (PO) ? Neem contact op!

Young Innovators Programma

Het Young Innovators Programma van EIT Climate-KIC daagt jongeren in de bovenbouw havo/vwo uit om vernieuwende oplossingen te ontwerpen voor lokale klimaatuitdagingen. logo Young InnovatorsDoor middel van drie activiteiten leren jongeren om te gaan met de complexiteit van de klimaatuitdagingen.

Meer weten over de Young Innovators Programma ? Neem contact op!

Sabine de Meer

Om een positieve impact op het klimaat te maken, is het van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de jongere generatie bewust wordt van het probleem, zodat zij vervolgens hun gedrag kunnen aanpassen en daadwerkelijk een verschil gaan maken.

Yanna Hoek

In september 2021 sloot Yanna Hoek zich aan bij het team van Young Innovators. Ze bracht een indrukwekkende loopbaan mee, opgebouwd tijdens en na haar – voor duurzaamheid onwaarschijnlijke - opleiding in de criminologie.

Manon Scholte

Ik werk sinds maart 2021 bij Stichting Technotrend. Ik ben opgeleid als docent aardrijkskunde en later overgestapt naar het bedrijfsleven. Het lesgeven en programma’s maken miste ik en daarom heb ik de stap naar Technotrend gezet.

Sterk Techniekonderwijs en duurzame ontwikkeling

We willen volgende generaties minstens dezelfde kwaliteit van leven bieden als wij hebben mogen ervaren. Schone lucht, schoon water, voldoende voedsel en energie moeten ook voor hen beschikbaar zijn. De huidige uitputting van grondstoffen en energiebronnen vraagt om innovatieve technologische oplossingen.

Meer weten over de Sterk Techniekonderwijs en duurzame ontwikkeling ? Neem contact op!

Energiedetectives (VO)

De energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie wordt steeds concreter voor ons allemaal. Jongeren in het voortgezet onderwijs zullen er in hun toekomst allemaal mee te maken krijgen. Daarom is het belangrijk dat zij leren waar het over gaat. 

Meer weten over de Energiedetectives (VO) ? Neem contact op!

Energiedetectives (PO)

Onderzoekend leren in de bovenbouw basisonderwijs op het thema 'energietransitie'.

De energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie wordt steeds concreter voor ons allemaal. Kinderen op de basisschool zullen er in hun toekomst allemaal mee te maken krijgen. Daarom is het belangrijk dat zij leren waar het over gaat. 

Meer weten over de Energiedetectives (PO) ? Neem contact op!

Circulaire Escape Games

Het doel van het project Circulaire Escape Games is om meer leerlingen op te leiden in technische richtingen en om dit onderwijs beter en actueler te maken. Dit project is primair bedoeld voor leerlingen in klas 2 of 3 van het VMBO (basis/kader of TL). Het geeft de leerlingen een inkijkje in aspecten en de inhoud van de technische profielen. Als de leerlingen al een technisch profiel gekozen hebben, geeft het project hen een beeld van de vervolgopleidingen en beroepen, met name in de bouw en in de installatietechniek.

Meer weten over de Circulaire Escape Games ? Neem contact op!

Repair Café

Een Repair Café is een gratis toegankelijke bijeenkomst die draait om het (samen) repareren van apparaten en andere spullen, georganiseerd op buurtniveau. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee, in het Repair Café gaan ze samen met de lokale deskundigen aan de slag. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om zo veel mogelijke reparaties uit te voeren.

Meer weten over de Repair Café ? Neem contact op!

Neem contact op