Manon Scholte

Ik werk sinds maart 2021 bij Stichting Technotrend. Ik ben opgeleid als docent aardrijkskunde en later overgestapt naar het bedrijfsleven. Het lesgeven en programma’s maken miste ik en daarom heb ik de stap naar Technotrend gezet.

Elieska Lensink

Door met kinderen en jongeren in gesprek te zijn over het klimaat, en vooral over hoe wij als jonge generatie onze rol kunnen pakken in deze uitdaging, houd ik hoop.

Sterk Techniekonderwijs en duurzame ontwikkeling

We willen volgende generaties minstens dezelfde kwaliteit van leven bieden als wij hebben mogen ervaren. Schone lucht, schoon water, voldoende voedsel en energie moeten ook voor hen beschikbaar zijn. De huidige uitputting van grondstoffen en energiebronnen vraagt om innovatieve technologische oplossingen.

Meer weten over de Sterk Techniekonderwijs en duurzame ontwikkeling ? Neem contact op!

Energiedetectives (VO)

De energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie wordt steeds concreter voor ons allemaal. Jongeren in het voortgezet onderwijs zullen er in hun toekomst allemaal mee te maken krijgen. Daarom is het belangrijk dat zij leren waar het over gaat. 

Meer weten over de Energiedetectives (VO) ? Neem contact op!

Energiedetectives (PO)

Onderzoekend leren in de bovenbouw basisonderwijs op het thema 'energietransitie'.

De energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie wordt steeds concreter voor ons allemaal. Kinderen op de basisschool zullen er in hun toekomst allemaal mee te maken krijgen. Daarom is het belangrijk dat zij leren waar het over gaat. 

Meer weten over de Energiedetectives (PO) ? Neem contact op!

Circulaire Escape Games

Het doel van het project Circulaire Escape Games is om meer leerlingen op te leiden in technische richtingen en om dit onderwijs beter en actueler te maken. Dit project is primair bedoeld voor leerlingen in klas 2 of 3 van het VMBO (basis/kader of TL). Het geeft de leerlingen een inkijkje in aspecten en de inhoud van de technische profielen. Als de leerlingen al een technisch profiel gekozen hebben, geeft het project hen een beeld van de vervolgopleidingen en beroepen, met name in de bouw en in de installatietechniek.

Meer weten over de Circulaire Escape Games ? Neem contact op!

Repair Café

Een Repair Café is een gratis toegankelijke bijeenkomst die draait om het (samen) repareren van apparaten en andere spullen, georganiseerd op buurtniveau. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee, in het Repair Café gaan ze samen met de lokale deskundigen aan de slag. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om zo veel mogelijke reparaties uit te voeren.

Meer weten over de Repair Café ? Neem contact op!

Klimaatadaptatie

In dit programma ligt de focus op de groen/blauwe stad. Een stad met veel groen is leefbaar en gezond en het groen zorgt voor goede afwatering. Een stad met veel water gaat de hittestress tegen die gepaard gaat met klimaatverandering. Leerlingen gaan deze verbanden zien en gaan in zes weken tijd op onderzoek uit om bij te dragen aan de verduurzaming van de stad.

Meer weten over de Klimaatadaptatie ? Neem contact op!

Techcarrousel

Loopbaanoriëntatie voor de duurzame banen van de toekomst.

Meer weten over de Techcarrousel ? Neem contact op!

Techno- en natuurkids Groenland (PO)

Waar komt onze energie vandaan? Wat kun je met afval? Hoe krijg je stroom van de zon? Met welke technieken verspreiden plantenzaadjes zich? Waarom zijn bijen zo belangrijk voor ons? Welke beestjes ruimen het afval in de natuur op?

Meer weten over de Techno- en natuurkids Groenland (PO) ? Neem contact op!

Neem contact op