Vacature Bestuurslid Stichting Technotrend

Utrecht
HBO of WO

'Door inspirerend onderwijs naar een duurzame toekomst'

Deze slogan zegt precies waar Stichting Technotrend voor staat. 

De stichting is op zoek naar een bestuurslid, naast de huidige directeur-bestuursvoorzitter Patrick van der Hofstad.

Stichting Technotrend werkt aan onderwijs over de circulaire economie, de energietransitie en klimaatadaptatie. Deze onderwerpen staan centraal in de transitie van onze maatschappij naar een duurzame economie. Scholieren en studenten van 4 tot 18 jaar en hun leraren, onze doelgroepen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, ervaren deze onderwerpen ook als centraal, uitdagend en relevant. Door docenten te ondersteunen bij het realiseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs over duurzame ontwikkeling en bij het helpen ontwikkelen van hun leerlingen en studenten tot duurzame burgers en professionals, draagt de stichting bij aan de duurzame transities. 

Stichting Technotrend werkt non-profit en heeft een ANBI-status.

Functie taken

Het bestuur voert het zakelijk beleid, de financiering, het jaarplan, de begroting en jaarrekening en andere voorkomende zaken van de stichting uit. 

Binnen het bestuur verzorgt de directeur-bestuursvoorzitter de dagelijkse aansturing van de organisatie, medewerkers en projecten. Het bestuur telt minimaal twee personen. 

Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, en creëert de kaders voor de voorbereiding en uitvoering van het creatieve en zakelijke beleid, zoals uitgevoerd door de medewerkers van de stichting onder leiding van de directeur-bestuursvoorzitter. 

Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken, en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving, en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

We zoeken een bestuurslid dat fungeert als sparringpartner en spiegel voor de directeur-bestuursvoorzitter. 

Op maandelijkse basis kijkt en denkt het bestuurslid mee over het dagelijkse financiële en operationele beleid. De financiële voortgang en resultaten worden maandelijks doorgenomen en vormen de basis voor financiële besluitvorming. 

Enkele keren per jaar sluit het bestuurslid op oproepbasis aan bij de vierwekelijkse bijeenkomsten van het Kernteam van de stichting, dat bestaat uit de directeur-bestuursvoorzitter en de drie teamcoördinatoren, en dat de beleidscyclus van de stichting verzorgt. 

Het bestuurslid sluit ook af en toe aan bij het overleg met de Raad van Toezicht. Dit gebeurt in goed overleg en naar behoefte. De tijdbesteding bedraagt circa 8 uur per maand.

Functie eisen

Waar zijn we naar op zoek?

Er wordt in de samenstelling van het bestuur gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en (etnische) achtergrond. Op basis van beschikbaarheid en achtergrond worden specifieke portefeuilles verdeeld. Het bestuur hecht waarde aan een brede vertegenwoordiging van expertises.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende kwaliteiten en kennis:
   • Heeft affiniteit met duurzaamheid, techniek en educatie;
   • Is betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting;
   • Is een teamspeler;
   • Kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen;
   • Is in staat de visie van Stichting Technotrend uit te dragen;
   • Bezit algemene bestuurlijke en leidinggevende kwaliteiten;
   • Kennis van zakelijk en financieel management;
   • Ervaring in een maatschappelijke organisatie is een pré;
   • Kennis van en ervaring met duurzaamheid, techniek en educatie uitdagingen is een pré;
   • Beschikking over een bestuurlijk en politiek netwerk (Utrecht e.o., landelijke fondsen, etc.) is een pré;
   • Bekendheid met het educatie- en/of duurzaamheidscircuit is een pré;
   • Netwerk in het (Utrechtse) bedrijfsleven is een pré;
   • Kennis van marketing en publiciteit is een pré.

Het betreft een onbezoldigde functie. We zoeken iemand die de doelstelling van de stichting wil ondersteunen en daarvoor aan het werk wil bijdragen, zonder daarbij een financieel belang na te streven.

Overige info

Wat bieden wij?

  • Een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten;
   • De mogelijkheid om nieuwe contacten op te doen;
   • De mogelijkheid om het bestaande netwerk van STT te gebruiken;
   • De gelegenheid om een actieve en productieve bijdrage te leveren aan een belangrijke maatschappelijke opgave;
   • De gelegenheid om samen te werken met een jong, enthousiast en maatschappelijk betrokken team.Interesse?

Neem dan snel contact op met directeur/bestuurder Patrick van der Hofstad, patrick.vanderhofstad@stichtingtechnotrend.nl

of met de Voorzitter van de Raad van Toezicht, Hans Hoving, hans.hoving@stichtingtechnotrend.nl.

Neem contact op