Liza Hoefnagels

Projectcoördinator Young Innovators

Liza studeerde International Development Management, met afstudeerrichting International Disaster Risk Reduction. “Dat gaat eigenlijk over crisisbeheersing," legt ze uit, "zoals ook de gevolgen van klimaatverandering en ongelijkheid. We keken vaak naar ‘root causes’ van problemen. Root causes zijn de achterliggende oorzaken van complexe problemen zoals toenemende onveiligheid of sociale onrust. Waar mensen wonen, hun leefomstandigheden of ongelijkheid wordt onder meer beïnvloed door de internationale markt van vraag en aanbod. Soms worden plekken onveiliger, door wateroverlast of droogte, dat kan extra sociale onrust geven. Je kunt mensen die honger hebben, rijst geven. Maar je kunt ook kijken naar de oorzaken waardoor ze in armoede leven, bijvoorbeeld omdat ze werken voor extreem lage lonen. En dan: waarom hebben ze zulke lagen lonen? Dan kom je op systemische oorzaken zoals de prijzen die wij hier betalen voor producten die ze daar maken. Nederland, of het Westerse consumentengedrag, heeft een groot aandeel in de wereldmarkt."

Jongeren handvatten geven

In haar vorige baan miste ze het raakvlak met duurzaamheid en klimaatverandering. Dat was zo sterk dat ze ontslag nam, zonder uitzicht op nieuw werk. Even daarna zag ze de vacature van Stichting Technotrend, solliciteerde en werd aangenomen. In maart 2021 ze begon als projectmedewerker bij het team van Young Innovators. Na de zomer nam ze de projectcoördinatie over. "Bij Young Innovators kan ik met klimaatgericht systeemdenken in Nederland aan de slag gaan,” legt ze uit. “Hierin kan ik jongeren handvatten geven om met grote complexe maatschappelijke vraagstukken om te gaan."

Mensen zoals wij

Het thema duurzaamheid ligt haar na aan het hart. Als kind werd ze al geraakt door rampen en conflicten op tv. "Dat kwam bij mij heel sterk binnen," herinnert ze zich. "Het zette mij aan het denken en we praatten er veel over aan de keukentafel. Het viel mij op dat mensen vaak in een afhankelijke ‘slachtofferpositie’ worden gezet. Maar het zijn gewoon mensen zoals wij, die alleen in andere omstandigheden en met andere kansen geboren zijn. Ik vind het belangrijk om dat te blijven zien. Daarom wil ik mensen in hun eigen kracht zetten, niet vóór hen denken maar zorgen dat ze hun eigen verantwoordelijkheid en regie over hun leven kunnen nemen. De meesten kunnen prima zelf bedenken en analyseren waar hun situatie door komt en wat er nodig is om die te verbeteren. Vaak vormt klimaatverandering hierin een complicerende factor die ongelijkheid van kansen, welzijn en inkomen versterkt."

Minder zwart/wit

Met deze achtergrond ziet Liza duurzaamheid breder dan alleen klimaat en energietransitie. "Dat klimaatverandering crises versterkt, wisten we tien jaar geleden ook al. Overal op de wereld was het voelbaar, alleen hier merkten we het nog niet zo sterk. Nu is veel zichtbaarder hoe ons gedrag invloed heeft op de leefomgeving. Door te kijken naar root causes en systeemdenken toe te passen, ga je zien wat onderliggende oorzaken zijn en wat je daaraan kunt beïnvloeden. Ik wil mensen inspireren door te laten zien hoe je hier ook impact kan hebben," zegt ze enthousiast. "De kracht van het Young Innovators programma vind ik dat leerlingen leren verbanden te leggen tussen verschillende problemen, niet alleen klimaatverandering maar ook andere maatschappelijke vraagstukken. Met de systemische benadering krijgen ze tools om minder zwart/wit naar de wereld te kijken en te oordelen, om de complexiteit te kunnen omarmen en snappen. Daarbij vind ik het belangrijk dat het geen ver-van-mijn-bedshow is. We laten mensen zien die er al mee bezig zijn, bijvoorbeeld de casushouders, echte opdrachtgevers met een echte vraag. We werken met visueel aantrekkelijke middelen. Zo wordt het grijpbaar en tastbaar in hun eigen belevingswereld en zien ze dat er ook mensen dicht bij huis op een inspirerende manier impact proberen te maken. In het programma is ruimte voor open gesprek en voor emoties die de vraagstukken oproepen. Dit kan jongeren helpen om hun handelingsperspectief te vergroten en zich minder machteloos te voelen."

Voor welk ‘achterliggend probleem’ zie je deze aanpak als oplossing?

"Dat veel mensen het moeilijk vinden om zich te verbinden met hun eigen gevoelens en emoties. Dat komt ook door ons onderwijs." Ze legt uit: "Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Het is goed om onderwijs aan te bieden dat hierop aansluit en leerlingen stimuleert om deze houding te behouden in plaats van te standaardiseren of het gewenste antwoord te geven. In het onderwijs leren ze vaak standaardkennis en normen en waarden die niet altijd aansluiten bij hun belangstelling."
Om te vervolgen: "Waarom handelen mensen zoals ze handelen, gaat voor mij over de verbinding met jezelf. Ben je je bewust van wat jouw waarden en normen zijn? Vanuit de verbinding met jezelf kun je je verbinden met anderen en met de natuur. We zijn vaak bezig met ‘doen’, waardoor het lastig is om bij die kern te blijven. In verbinding met elkaar kom je tot meer integrale oplossingen, met respect voor elkaars perspectieven. Iemand moet jongeren een keer vragen naar deze innerlijke verbinding, dat helpt om hun breinontwikkeling in die richting te stimuleren. Daarmee leren jongeren een eigen mening te ontwikkelen in plaats van te kopiëren van wat ze in hun omgeving zien. De systemische benadering is op alle thema’s bruikbaar."

Meer weten over het Young Innovators programma? Ga naar de eigen website van Young Innovators Nederland.

foto Liza

Neem contact op