Thijs van der Meulen

stagiair sustainable development

Ik ben in februari 2022 als stagiare begonnen om, door middel van de werkzaamheden, informatie voor mijn MSc-thesis te verzamelen. Met het oog op het nieuwe middelbare-schoolcurriculum wil ik gaan kijken hoe 'duurzaamheid' als concept is geïntegreerd. Vragen zoals: "Wat is of was de intentie van beleidsmakers voor het nieuwe curriculum?" Of: "Hoe ondervinden leraren de nadruk die op het thema duurzaamheid wordt gelegd?" zijn dan ook leidend voor mijn onderzoek. Ik geloof dat een onderzoek in deze richting het middelbare-schoolcurriculum beter kan stroomlijnen met de huidige samenleving, waarvan de leerlingen uiteindelijk deel zullen uitmaken. Door praktische vaardigheden mee te geven tijdens deze voor jongeren belangrijke jaren kunnen we de sociale draagkracht voor duurzamere initiatieven vergroten. Dit is van uiterst belang in het licht van de nu al merkbare klimaatcrisis die ons wacht.

foto Thijs van der Meulen

Neem contact op