Young Innovators: partnerbedrijven

Sinds 2019 is Young Innovators een van de Europese onderwijsinitiatieven van EIT Climate-KIC, een grote publiek-private samenwerking op het gebied van kennis en innovatie in Europa. Young Innovators zet zich in om ervaringen van bedrijven te koppelen met de onderzoekende geest van scholieren. Samen kunnen ze klimaatuitdagingen signaleren en aanpakken vanuit innovatiekracht. Hierbij wordt de methodiek voor systemisch denken op verschillende manieren ingezet. Als partner van EIT Climate-KIC neemt Stichting Technotrend hierin de leiding in Nederland. Technotrend zet haar (technische) onderwijservaring, co-creatiekracht en unieke lokale netwerk in voor:

Young innovators bedrijfsdoel 1 Young Innovators bedrijfsdoel 2 Young Innovators bedrijfsdoel 3

Binnen de innovatieve context van het programma Young Innovators kunt u uw bedrijf verbinden met een school. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden om dit partnerschap in te vullen. Stichting Technotrend hecht veel waarde aan maatwerk dat voor beide partijen de meeste waarde oplevert. Wij overleggen graag open met u over welke materiële en financiële bijdrage het best bij u en de school past.

jongere demonstreert voor Our Future
In contact met een echte opdrachtgever voelen de leerlingen zich serieus genomen. Hierdoor stijgen ze boven zichzelf uit.
Maarten van Deursen
Hoofd Educatie en Projecten, Utrecht Natuurlijk

1. Versterken van innovatiekracht en toekomstbestendigheid

MVO integreert steeds verder in bedrijfsstructuren, waarbij sociale en milieufactoren een grotere rol spelen op weg naar de duurzaamheidstransitie. Naast het ontwikkelen van individueel talent is het van belang dat het bedrijf als geheel toekomstbestendig is.
Vanuit dit gedachtegoed biedt Young Innovators de mogelijkheid om samen een traject te starten waarbij bedrijfsuitdagingen in de vorm van casussen worden ontwikkeld voor het onderwijs (bovenbouw havo/vwo). Bedrijven brengen hiervoor een eigen klimaatvraagstuk in.

Naast het ontwikkelen van een bedrijfscasus voor het voortgezet onderwijs, leren medewerkers ook de jongere generaties beter kennen en begrijpen, wat samenwerking met deze generatie in de toekomst bevordert. Daarbij kan het bedrijf als Young Innovators partner deelnemen in een Europees programma van EIT Climate-KIC. Hierin worden verschillende bedrijven, gemeenten en organisaties betrokken via zogenoemde Deep Demonstrations (ook Deep Demo’s genoemd).

2. Zichtbaarheid door maatschappelijke betrokkenheid (MVO)

Think Global, Act Local: Young Innovators kan een positief middel zijn voor het versterken van lokale PR en merkreputatie, en op nationaal niveau voor het versterken van de maatschappelijke meerwaarde van het bedrijf. Young Innovators werkt met een systeemtheorie, wat klimaatproblematiek benadert vanuit het hele systeem en kijkt naar hoe systemen kunnen veranderen en innoveren. Maatschappelijk draagvlak is hierbij een belangrijke factor. Dit kan versterkt worden door ook lokale belanghebbenden bij de klimaatvraagstukken te betrekken, bijvoorbeeld door bewonersparticipatie. Concreet betekent dit dat belanghebbenden een rol krijgen (stakeholderstrategie) binnen een bedrijfscasus (zoals besproken onder 1).

De betrokkenheid van bedrijven in Young Innovators kan op verschillende manieren zichtbaar worden in de (online, social) media, want jongeren kunnen op diverse manieren als klimaatambassadeurs aan de slag gaan.

3. Training Systeeminnovatie en Coaching

De technische sector is een belangrijke schakel in de duurzaamheidstransitie. Tegelijkertijd ondervindt de sector veel stress vanwege tekorten in innoverend personeel en de hoge vraag naar duurzame techniek. Via Young Innovators biedt Stichting Technotrend een trainingstraject aan personeel binnen de technische sector. Hierbij worden medewerkers getraind in systemisch denken aan de hand van zogenoemde ‘canvassen’ uit de Visual Toolbox for Systems Innovation van EIT Climate-KIC. In aanvulling hierop kunnen deelnemers praktijkervaring opdoen met het coachen en begeleiden van jongeren. Hierdoor leert personeel de nieuwste generatie beter kennen en begrijpen wat samenwerking met deze generatie in de toekomst zal bevorderen.

Daarnaast creëert Young Innovators een ‘pijplijn’ voor personeel van de toekomst. Ook heeft Stichting Technotrend een sterk onderwijs- en duurzaamheidsnetwerk, waarin werknemers (bij interesse) betrokken kunnen raken.

Belangstelling?

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met:
Patrick van der Hofstad, directeur: patrick.vanderhofstad@stichtingtechnotrend.nl
Annemarie Voorsluys, coördinator: annemarie.voorsluys@stichtingtechnotrend.nl

Meer weten over de Young Innovators: partnerbedrijven ? Neem contact op!

Neem contact op