3. Denken in samenhang (Systems Theory)

Leer je leerlingen om te denken in samenhang. Om jongeren voor te bereiden op een actieve rol in de ecologische en maatschappelijke veranderingen die plaatsvinden, is het nodig om ze mee te nemen in de veelomvattendheid ervan. Deze module gaat in op de complexiteit van ecosystemen en de menselijke samenleving, op onderlinge afhankelijkheden, systeemtheorie, en de roep om system change. We beschouwen actuele ontwikkelingen vanuit verschillende vakken en oefenen met elkaar praktische (ook vakoverstijgende) werkvormen voor systeemdenken.

Na deze module ben je bekend met de basisprincipes van systeemtheorie en heb je tools om onderwerpen en opdrachten te verbinden met andere vakgebieden en grotere systemen.

 

piramide systeemdenken

Neem contact op