5. Energietransitie

Verken met leerlingen de mogelijkheden van een schone en eerlijke energietransitie. De energietransitie biedt nieuwe mogelijkheden maar leidt ook tot onzekerheid: energiearmoede, gaswinning, technologische vraagstukken, tekorten aan technici, de (on)afhankelijkheid van andere landen. In deze workshop gaan we in op de belangrijkste discussiepunten in de energietransitie, het faciliteren van klassengesprekken, de samenwerking met gemeenten en beroepsoriëntatie. We gebruiken o.a. lesmateriaal dat in Utrecht gebruikt wordt om energiearmoede terug te dringen.

Na deze module heb je inzicht in actuele ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. Je hebt tools om technologische en morele vraagstukken te vertalen naar praktische lesopdrachten.

monteru met zonnepanelen

Neem contact op