Meedenkers LvM bij Routekaart circulair onderwijs

Zeven* leden van Leren voor Morgen (LvM) ontwerpen tot de zomer van 2021 samen met enkele pilotscholen een Routekaart naar circulair en duurzaam onderwijs. Dit wordt een instrument waarmee de leden van Leren voor Morgen scholen kunnen begeleiden in het proces van schoolbrede visie- en strategievorming gericht op de transitie van de school naar circulair en duurzaam onderwijs.
De projectpartners ontwikkelen de Routekaart op basis van een aantal uitgangspunten: de Whole School Approach, The Natural Step en actieonderzoek. De vormgeving op het online platform Guides maakt betrokkenheid van alle stakeholders, samen leren en groeien en bereikbaarheid en beschikbaarheid van het instrument mogelijk.

Lees meer over het project,

Contact en feedback

Voor leden van de coöperatie LvM zijn er vanaf eind april een aantal contact- en feedbackmomenten gepland. Wie hieraan wil deelnemen, kan zich aanmelden bij projectcoördinator Elieska Lensink: elieska.lensink@stichtingtechnotrend.nl.

* De zeven initiatiefnemers zijn:

Stichting Technotrend, ManageMind Group, Bright Future Lab, Hart & Hoofd, Teachers for Climate, SME Advies en Guides.

blinde routekaart

Neem contact op