Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd - Young Innovators

We gaan met het Comenius College in Capelle aan den IJssel en omgeving het Young Innovators programma uitvoeren als invulling van het het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor leerlingen in HAVO-4.

Het project geeft jongeren de kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die hen kunnen helpen bij hun toekomstige carrière en persoonlijke ontwikkeling. De deelnemers gaan aan de slag met actuele casussen in samenwerking met rolmodellen die werken aan een duurzame samenleving, bij lokale overheden, stichtingen, verenigingen en organisaties. Leerlingen krijgen zo de kans om te leren van ervaren professionals en zich te laten inspireren door hun verhalen en aanpak. Zo worden ze zich bewust van hun rol in de samenleving en leren ze nieuwe mensen kennen van buiten hun eigen kringen.

Het Comenius College (CC) wil met dit initiatief een brug slaan tussen de school en de maatschappij. In plaats van hen algemene kennis uit schoolboeken te leren, brengt de school leerlingen in aanraking met de praktijk. Dit wordt verwezenlijkt door de echte maatschappelijke uitdagingen en door de leerlingen te stimuleren om hierover na te denken en te handelen. De school hoopt met het MDT-aanbod ook de sociale cohesie in de samenleving te vergroten en bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Doel

  • Leerlingen helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden zoals creatief denken, probleemoplossend vermogen, samenwerking, kritisch denken, systeemdenken, empathie en doelgerichtheid, gericht op duurzaamheid,
  • hun maatschappelijke betrokkenheid versterken,
  • hun creatief vermogen vergroten, en
  • handelingsperspectief bieden.

Thema's

Met dit project geven we invulling aan de duurzame thema's Duurzaamheid, Systeem-innovatie, Handelingsperspectief, Toekomstgericht onderwijs en Maatschappelijke betrokkenheid.

Meer weten?

Meer informatie over het project heeft Floris de Boer, projectcoördinator.

groen gebouw

Neem contact op