Aanmelding basisscholen Overvecht voor lesprogramma Gasvrij Thuis geopend

Vanaf het schooljaar 2020-2021 kunnen scholen in Utrecht Overvecht deelnemen aan het lesprogramma Gasvrij Thuis over het afkoppelen van woninge van het gasnet. Leerlingen van basisscholen en middelbare scholen in die wijk krijgen op school lessen. Met een buitenschoolse activiteit bezoeken ze een modelwoning van Gasvrij Thuis in de wijk. De leerlingen zullen ook in hun eigen huis kijken naar het energiegebruik met hulp van de Energiebox. De energiebox is een doos met allerlei energiebesparende tools. Je kunt de energiebox gratis aanvragen bij de Gemeente Utrecht.

De eerste ervaringen met (de pilot van) het lesprogramma in het najaar van 2020 zijn heel goed! Leerlingen hebben er veel van geleerd.

Belangstelling?

Heeft uw school belangstelling om aan dit lesprogramma deel te nemen?

Meldt u aan via onderstaand formulier.

Het programma sluit aan bij de transitie naar aardgasvrije woningen in Overvecht en bij beroepsbeelden van leerlingen over banen in de energietransitie. Met het programma willen we ook energiebesparing thuis stimuleren. RTV Utrecht legde in november 2020 uit wat de bedoeling is: 'Overvecht moet aardgasvrij worden met warmtepomp of stadsverwarming'.
 

leerlingen bij gasbuis

Neem contact op