17 december: Verticale tuinen op de Lingeborgh

Leerlingen van de Lingeborgh in Geldermalsen hebben in het praktijkdeel van de module Vergroening van de stedelijke omgeving een geveltuin gemaakt op het schoolterrein. De tuinman die aan de school is verbonden, heeft met hulp van de leerlingen een framework gemaakt waaraan de werkstukken van leerlingen kunnen worden bevestigd. Leerlingen hebben hiervoor zelf bakken met geschikte planten gemaakt. De leerlingen zijn bij het maken van de bakken geholpen door begeleiders van Bouwmensen.

De gemeente, die de leerlingen opdracht heeft gegeven, komt na de kerstvakantie kijken naar het resultaat. Maar de eerste beelden geven al een goede indruk van de groene gevels in wording.

leerling en docent bij groene gevel  groene gevel de Lingeborgh in aanbouw

leerlingen Lingeborgh bouwen hut van wilgentenenDe Lingeborgh wil waar mogelijk het schoolterrein gebruiken als leeromgeving voor de leerlingen. Zo ontstaat er nu naast de geveltuin ook een voedselbos. Met daarin een door leerlingen gemaakte hut van wilgentenen!

De school kijkt al verder om zich heen en wil ook een maatschappelijke functie vervullen, bijvoorbeeld door de omringende wijk en omliggende basisscholen te betrekken bij het voedselbos.

 

De lessenreeks is onderdeel van een doorlopende duurzame leerlijn die de Lingeborgh door de verschillende jaargangen neerzet. De module omvat een praktijkdeel en een theoretisch deel.

groene gevel de Lingeborgh

Neem contact op